Wieloletnie doświadczenie
w zakresie profesjonalnego doradztwa gospodarczego

Fundacje prywate

Fundacje prywatne są w Europie instrumentem popularnym i alternatywą dla anglosaskiego trustu, pozwalającym połączyć efektywne zarządzanie majątkiem fundatora oraz i beneficjentów fundacji (za życia fundatora i po jego śmierci) z możliwością realizacji innych celów, takich jak działalność charytatywna, ochrona majątku przed wierzycielami czy nawet działalność gospodarcza.
Ponieważ zgodnie z polskimi przepisami, realizowanie celów prywatnych może być wyłącznie dodatkiem do działań publicznych fundacji, nie można w Polsce stworzyć fundacji całkowicie prywatnej. Warto zatem przyjrzeć się rozwiązaniom prawnym innych państw, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane także przez osoby mieszkające w Polsce lub posiadające tutaj majątek.
Fundacja prywatna pozwoli na ochronę majątku przed rozdrobnieniem w wyniku spadkobrania oraz oddzieli majątek przekazany od majątku osobistego fundatora. Fundator może elastycznie ukształtować statut fundacji i sposób realizacji zamierzonych przez niego celów fundacji. Fundacja będzie właścicielem przekazanego majątku, stąd wierzyciele osobiści zarówno beneficjentów, jak i fundatora nie będą mieli dostępu do jej aktywów. Korzystne rozwiązania prawne oferują Malta czy Holandia. Z kolei fundacja prywatna w Austrii czy Liechtensteinie nie może prowadzić działalności gospodarczej. Pomimo istniejących rozbieżności można stwierdzić, że fundacje we wszystkich krajach mają podobną strukturę i wymogi formalne, a wybór konkretnej jurysdykcji powinien zależeć od charakteru posiadanego majątku i efektów, jakie chce osiągnąć fundator.