Wieloletnie doświadczenie
w zakresie profesjonalnego doradztwa gospodarczego

Likwidacja spółek

W odniesieniu do sytuacji, wiążących się czasem z przykrymi i radykalnymi krokami, w postaci podjęcia decyzji o likwidacji spółki, jesteśmy w stanie wspomóc naszych klientów w kompleksowym przeprowadzeniu procesu likwidacji i wykreślenia spółki. Jest to niestety jedna z nielicznych procedur, której nie jesteśmy w stanie przeprowadzić w sposób błyskawiczny, gdyż zgodnie z literą prawa polskiego, trwa ona obligatoryjnie minimum 6 miesięcy. Aby przeprowadzić likwidację w sposób jak najbardziej dogodny, a zarazem jak najmniej kłopotliwy, oferujemy naszym klientom kompleksowy zakres działań. W toku tych działań, realizujemy:

  • Zwołanie, odbywanie zgromadzeń Wspólników,
  • Przygotowanie i podjęcie wszelkich stosownych uchwał i bilansów rachunkowych zatwierdzających otwarcie likwidacji,
  • Pilotowanie i nadzorowanie całego procesu likwidacyjnego przed wszelkimi niezbędnymi sądami, instytucjami i urzędami,
  • Wyrejestrowanie Spółki ze wszelkich rejestrów, do których była wpisana i w których była uwidoczniona,
  • Zapewnienie, należytego przechowywania i archiwizowania, dokumentacji Spółki, po jej likwidacji i wykreśleniu.