Wieloletnie doświadczenie
w zakresie profesjonalnego doradztwa gospodarczego

Tworzenie (zawiązywanie) i rejestracja spółek

Powołując się na wszechstronność w działaniu na rzecz naszych klientów oraz doradzaniu im w ich potrzebach, posiadamy w naszej ofercie również usługi związane z tworzeniem spółek pod kątem realizacji indywidualnych zapotrzebowań.

W związku z tym, na życzenie klienta, zawiązujemy i rejestrujemy:

  • Spółki kapitałowe (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
  • Spółki osobowe (spółka jawna, spółki komandytowe, spółki partnerskie)

Dopełniamy przy tym wszelkich stosownych formalności w imieniu, na rzecz i za klienta w toku procedur administracyjno-rejestracyjnych, pozyskując wszelkie niezbędne decyzje i dokumenty, uprawniające dany podmiot do szybkiego podjęcia planowanej działalności.